Regulamin

Dla bezpieczeństwa najmłodszych i tych trochę starszych, przygotowaliśmy regulamin, który obowiązuje na terenie Rodzinnego Centrum Rozrywki „Fabryka Wrażeń”.

1. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci do lat 15.
2. Z wyjątkiem grup zorganizowanych, dzieci przebywają na Sali Zabaw pod opieką osoby pełnoletniej, w trakcie pobytu pozostają pod jej ścisłą opieką.
3. Rodzice mogą przebywać na Sali Zabaw dla dzieci wraz z dziećmi lub za opłatą pozostawić dzieci na sali pod opieką personelu.
4. Buty i wierzchnie ubranie pozostaje w szatni, na Sali Zabaw dla dzieci, dzieci wchodzą w skarpetkach lub kapciach.
5. Na Salę Zabaw dla dzieci opiekunowie wchodzą w ochraniaczach na buty.
6. Dzieci bawiące się na Sali Zabaw nie mogą mieć przy sobie niczego ostrego: zegarków, okularów, biżuterii i jakichkolwiek innych przedmiotów mogących zagrażać ich bezpieczeństwu podczas zabawy (dotyczy także własnych zabawek).
7. Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu na Salę Zabaw dla dzieci.
8. Niemowlęta na rękach – wstęp bez opłat. Dla najmłodszych dysponujemy miękkim przewijakiem, znajdującym się w toalecie.
9. Do toalety dziecko idzie tylko w obecności rodzica lub opiekuna.
10. Podczas zabawy w Sali Zabaw dla dzieci nie należy:

  • POPYCHAĆ INNYCH DZIECI
  • WYNOSIĆ PIŁECZEK Z BASENU
  • WNOSIĆ JEDZENIA I NAPOJÓW DO STREFY ZABAW
  • ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA SŁODYCZY, JEDZENIA ORAZ PICIA PODCZAS ZABAWY
  • ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA ZEWNĘTRZNE KONSTRUKCJE PLACU ZABAW DLA DZIECI
  • ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA W GÓRĘ PO ZJEŻDŻALNIACH

11. Za bilet zakupiony i nie wykorzystany nie zwracamy pieniędzy .
12. Na teren Fabryki Wrażeń nie wnosimy jedzenia ani picia. W sali wolno spożywać tylko produkty zakupione w barze. Jemy i pijemy tylko przy stolikach.
13. Za rzeczy zagubione, bądź pozostawione Fabryka Wrażeń nie ponosi odpowiedzialności.
14. Na terenie Fabryki Wrażeń obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, a także wprowadzania zwierząt.
15. Klient przebywający na terenie obiektu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu Fabryki Wrażeń.
16. Wszelkie awarie, uszkodzenia, zdarzenia i wypadki zagrażające życiu lub zdrowiu naszych małych Pociech powstałe na terenie Fabryki Wrażeń należy niezwłocznie zgłosić obsłudze obiektu.
17. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe w Fabryce Wrażeń.
18. Właściciel oraz personel Fabryki Wrażeń nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.

 

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU

 I ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY!